Läbi müüdud

Söömine-joomine keskaegses Tallinnas

Inna Põltsam-Jürjo

Söömine ja joomine on inimelu kõige loomulikum ning lahutamatum koostisosa, kuid ajaloolane näeb selles väärtuslikku ja tänuväärset uurimisobjekti. Just argielu ja -kultuuri uurimise ning avamise kaudu on ajalooteadus viimase sajandi jooksul oma piire märgatavalt laiendanud, kujundanud arusaama ajaloost kui inimeste ajaloost. Tallinna Linnaarhiivis säilitatavatele dokumentidele tuginev raamat keskaja tallinlase toitumiskultuurist viib lugeja tähtsate poliitiliste sündmuste ja väljapaistvate isikute juurest igapäevaellu. Tallinna ajaloo käsitlemine niiöelda argielu tasandilt peaks eeldatavalt tublisti täiendama varasemas ajalookirjanduses pakutud pilti Eesti linnast keskajal ning ühtlasi aitama tema tähtsust ja kohta maa arengus paremini mõista ja hinnata. Kõige selle kõrval on lugejal loomulikult võimalus põgusaks pilguheiduks ka keskaja köögikunsti.

Raamatu aluseks on 1996. aastal Tartu Ülikooli juures kaitstud magistritöö, mis ilmus ka 1999.aasta “Vana Tallinna” IX köites. Seejärel on käsikirja veel kord ümber töötatud. Täiendatud on teksti, lisatud illustratsioonid, samuti valik retsepte keskaja kokaraamatutest. Raamatu lõpus leiab lugeja teema historiograafilise ülevaate ja allikate iseloomustuse ning kasutatud allikate ja kirjanduse loetelu.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

176

ISBN

9985-9407-0-9

Ilmumisaeg