Läbi müüdud

Sotsialismileeri peied

Tiit Made

Raamat keskendub Nõukogude Liidu bolševistliku diktatuuri mõju alla sattunud Kesk-Euroopa ja Balkani riikide ajaloolistele keerdkäikudele. Nende maade otsustav seljakeeramine Moskva diktaadile oli üheks oluliseks Nõukogude Liidu hääbumise põhjustajaks ning andis suurt moraalset ja innustavat tuge ka Balti riikidele nende rahumeelses heitluses oma vabaduse eest. Kesk-Euroopa maade kogemused bolševismi vastu astumisel andsid baltlastele inspiratsiooni, kuidas targalt kasutada võimalust, mida ajaloosündmuste ootamatu areng võib pakkuda. Raamatus on leidnud põhjalikku käsitlemist Jugoslaavia Föderatsiooni lagunemine iseseisvateks riikideks, mis on toimunud veriste heitluste teel ja põhjustanud inimeste massilist lahkumist oma kodukohast. Teoses on analüüsitud kaua serblaste valitsemise all olnud Kosovo iseseisvumise protsessi, mis jõudis lõpule 2008. aasta veebruaris.

Tegemist on kolmanda monograafiaga Tiit Made ajalooraamatute sarjas, mis käsitleb Saksamaa ja Venemaa mõjusfääri sattunud Euroopa riikide ja rahvaste võitlust oma suveräänsuse ja sõltumatuse eest. Esimene raamat „Ükskord niikuinii“ räägib Eesti laulva revolutsiooni käigust ja jõuab välja iseseisvuse taastamiseni 20. augustil 1991. Teine raamat „Alasi ja haamri vahel“ analüüsib Saksamaa ja Nõukogude Liidu sobinguid Euroopa ümberjagamiseks ning kirjeldab Eesti, Läti ja Leedu sattumist Nõukogude Liidu mõjusfääri, aga ka Nõukogude Liidu rahumeelset lagunemist.

Kõik kolm raamatut annavad suurepärase ülevaate väikeste Euroopa riikide värvikast ja sageli suurriikide tahtmistele allutatud ajaloost. Raamatud on vajalik abimaterjal nii ajaloohuvilistele kui ka kooliõpilastele.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

744

ISBN

978-9949-438-20-4

Ilmumisaeg