Läbi müüdud

Tehniline joonestamine. Töövihik

Töövihik on mõeldud kutsekoolide mehaanika- ja masinaehitusvaldkonna ning ehitusvaldkonna erialade õpilastele ja on kooskõlas mehaanika ja metallitöö riikliku õppekavaga. Töövihiku ülesanne on suunata õpilase mõtet joonise lugemise ja sellest arusaamise ning eskiisi tegemise oskusele ja see on mõeldud 120 tunni sisustamiseks. Ülesannete koostamisel on arvesse võetud joonestamisega seotud ISO standardite muutusi. Töövihiku täitmise aluseks on Urmas Asi õpik “Tehniline joonestamine” (Argo, 2009).

Urmas Asi on Rakvere Ametikooli mehaanikavaldkonna juhtivõpetaja, tehnikakandidaat (PhD).

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

92

ISBN

978-9949-438-78-5

Ilmumisaeg