Läbi müüdud

Unistus Euroopast

Toomas Karjahärm

Raamat annab ülevaate eestlaste teadlikust pürgimisest Euroopasse peaaegu saja aasta vältel, s.o rahvuslikust ärkamisest kuni esimese iseseisvusaja lõpuni. Põhjalikumalt kirjeldatatakse, kuidas sündis ja arenes eestlaste euroopalik teadvus ja geopoliitiline mõtlemine, mida nad arvasid Eesti asendist maailmas, iseendast ja oma lähematest naabritest. Süvendatult vaadeldakse nooreestlaste taotlusi kujundada ümber eesti elu euroopalike mallide järgi, minna kunstiloomingus üle rahvuslikult universaalsele. Omariikluse ajast on esiplaanil kultuuriorientatsiooni küsimused, Paneuroopa ja Baltoskandia ideede retseptsioon, samuti suhtumine Oswald Spengleri “Õhtumaa langusse”. Raamatus käsitletakse eestlaste eurointegratsiooni varasemat ajalugu või eellugu, milles tähelepanelik lugeja avastab nii mõndagi üllatavalt sarnast sellega, mille üle vaieldakse täna.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

252

ISBN

9985-9407-6-8

Ilmumisaeg