Läbi müüdud

2008. ja 2007. aasta matemaatika riigieksami ülesanded koos lahenduste ja kommentaaridega

Helgi Uudelepp

Juhendmaterjal abiturientidele 2009. aasta matemaatika riigieksamiks valmistumiseks.
Nii 2008. kui ka 2007. a matemaatika riigieksamite ülesanded on toodud koos lahenduste ja näpunäidetega selle kohta, mida tuleks selliste ülesannete lahendamisel silmas pidada ja kuidas antud ülesannet võiks lahendada teisiti.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

96

ISBN

1736-3322

Ilmumisaeg