Läbi müüdud

Eksaminandile matemaatika riigieksamist 2013

Helgi Uudelepp, Ahto Lõhmus

Käesolevas väljaandes on loetletud matemaatika riigieksamiks vajalikud matemaatika koolikursuse põhiteadmised, -oskused ja valemid; antakse soovitusi eksamiks valmistumiseks ning eksamitöö kirjutamiseks; tutvustatakse 2013. aasta matemaatika riigieksami ülesehitust ja korraldust.

Väljaande info:
Autor

,

Lehekülgi

96

ISBN

1406-8540

Ilmumisaeg