Läbi müüdud

Euroopa ajaloo ristteed

Robert Stradling (koostaja)

Raamat koondab Euroopa Nõukogu korraldatud viie ajalookonverentsi materjale, mis käsitlevad valikut Euroopa ajaloo sõlmpunktidest (aastaid 1848, 1912-13, 1919, 1945 ja 1989), mil leidsid aset või said alguse suuremad muutused.

Kogumiku üks eesmärke on edendada “vaatepunktide paljusust”: seda mõistet kasutab Euroopa Nõukogu ajaloo õpetamist käsitlevates väljaannetes umbes 1990. aastast alates. laiemas mõttes tähendas see otsust eemalduda Euroopa ajaloo ühest suurest narratiivist ja eelistada lähenemist, mis keskenduks paljudele omavahel osaliselt kattuvatele narratiividele. selleks paluti ajaloolastel esitada ettekanded, mis käsitlevad samu sündmusi ja arenguid eri rahvaste vaatepunktist.

Käesolev õppematerjal lähtub Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitustest, mille kohaselt on ajaloo õpetamisel oluline osa vastutustundlike ja aktiivsete kodanike kasvatamisel ja lugupidamise tekitamisel eri seisukohtade suhtes.

“Euroopa ajaloo ristteed” on mõeldud ajalooõpetajatele toeks nende eesmärkide saavutamisel.

Inglise keelest tõlkinud Kristjan Tedre ja Piret Ruustal.

Väljaande info:
Koostaja

Robert Stradling

Tõlkija

Kristjan Tedre, Piret Ruustal

Lehekülgi

440

ISBN

978-9949-466-76-4

Ilmumisaeg