Läbi müüdud

Integreerimise põhivõtted

Aleksander Levin

Arvutite üha laienev osakaal tingib numbriliste meetodite rakendamise, mis annavad küll ligikaudse, kuid praktikas täiesti piisava täpsuse integraalide arvutamisel. Ent väär oleks arvata, et integreermisvõtted on oma tähtsuse kaotanud. Sageli on integreeritavat funktsiooni sobivalt teisendades võimalik arvuti aega mitme suurusjärgu võrra vähendada. Käsiraamat püüab kasvõi osaliselt leevendada kasutajate vaeva integreerimistehnika omandamisel, pakkudes omalt pool rea „nippe”, mis võimaldavad avaldada teatud liiki funktsioonide integraale.

Käsiraamat on mõeldud kõikide õppevormide üliõpilastele, inseneridele ja teadlastele integreerimistehnika paremaks omandamiseks.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

72

ISBN

978-9949-466-19-1

Ilmumisaeg