Läbi müüdud

Liivimaa väikelinn Uus-Pärnu 16. sajandi esimesel poolel

Inna Põltsam-Jürjo

Rikkalikult illustreeritud raamatus on püütud panna kokku võimalikult hea ja tähenduslik pilt Liivimaa väikelinnast, sealsetest inimestest, nende igapäevasest elust ja tegevusest. Töö ajaline raam on 16. sajandi esimene pool (1500–1558/62). Sellesse aega mahub mitmeid kaaluka tähtsusega sündmusi nii Liivimaa kui ka kogu Euroopa ajaloo kontekstis. Nendest vaieldamatult kõige tähtsam oli kogu Euroopas kiriku, riigi ja ühiskonna alustugesid liigutanud reformatsioon., mille ümber koondusid ka olulised sotsiaalsed, poliitilised ja kultuurilised arengud linnas. Säilinud linnaraamatute sissekanded kätkevad endas informatsiooni rae tööst, kinnisvaratehingutest jms, ent kogu selle materjali “taga” on sajad linnaelanikud, nende elu ja inimsuhted.
Raamatu aluseks on Tallinn Ülikooli juures 2008. aastal kaitstud doktoriväitekiri, mille uurimisobjekt on Liivimaa väikelinn — Uus-Pärnu näitel 16. sajandi esimesel poolel.

“Liivimaa väikelinn Uus-Pärnu 16. sajandi esimesel poolel” pälvis 2009. aasta Eesti ajalookirjanduse aastapreemia.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

496

ISBN

978-9949-438-57-0

Ilmumisaeg