Läbi müüdud

Oma maa ubina äitsen

Taisto Raudalainen

Missugused on seosed eelmisel sajandivahetusel Vene tsaaririigis aset leidnud demograafiliste ja majanduslike arengute, Nõukogude Venemaa suurriiklike ambitsioonide ja külma sõja aegse tegelikkuse vahel? Kuidas sellega seonduvad Eesti Vabariigi territoorium, Soome Vabariik ja ingerisoomlased?  Miks viisid 20. sajandi sündmused ingerisoome rahvusrühma tema olemise servale? Kuivõrd võib rääkida ingerisoomlaste „teisest tulemisest” ja milline on ingerisoome kogukondade praegune olukord? Need on küsimused, mida eesti ajaloouurimises ja sotsiaaluuringutes seni napilt esitatud. Siinne käsitlus heidab neile valgust ja otsib esialgseid vastuseid.

Teose koostamisel on kasutatud Eesti Rahvusarhiivi, Soome Muuseumiameti fotoarhiivi ja Soome Rahvusarhiivi allikaid, lisaks paljude asjaosaliste suulisi mälestusi ning koduseid fotokogusid. Autor on toetunud ka Soome ja Venemaa elukutseliste ajaloolaste uurimustele.

Taisto Raudalainen on Helsingi ülikooli rahvaluule osakonna doktorant, mitmete ingerisoomlaste pärimust ja suulist ajalugu käsitlevate artiklite autor.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

528

ISBN

978-9949-527-12-0

Ilmumisaeg