Läbi müüdud

Õpilasele põhikooli eesti keele lõpueksamist (2016)

Helve Hennoste

Õppematerjal tutvustab üheksanda klassi lõpetajale eesti keele lõpueksami korda, sisu ja hindamispõhimõtteid ning aitab tal õpitut korrata, valmistuda eksamiks. Harjutusvara jaguneb nelja ossa. See sisaldab lugemis- ja kirjutamisülesandeid, kirjandiõpetust ning harjutustesti.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

72

ISBN

1406-8044

Ilmumisaeg