Läbi müüdud

Põhikooli lõpetajale matemaatika lõpueksamist 2022

Helgi Uudelepp

Väljaanne on mõeldud põhikooli matemaatika lõpueksamiks valmistujale. Selles on loetletud, mida põhikooli lõpetaja peab teadma ja oskama. Põhiteadmiste ja -oskuste rakendamist selgitatakse koos lahendustega antud näiteülesannete varal, lisaks harjutusülesanded ning enesekontrolliks mõeldud ülesanded. Erilist tähelepanu on pööratud praktilise sisuga tekstülesannetele.Kõik ülesanded on antud  koos vastustega.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

88

Köide

Pehmekaaneline

Ilmumiskuu

Jaanuar

Ilmumisaeg