Läbi müüdud

Ristitud eestlane. Kristluse ajalugu Eestis keskajast tänapäevani

Riho Saard

Kristluse ajalugu Eestis, selle kitsamas tähenduses Eesti kiriku ajalugu, oli aastakümneid Eesti kultuuriajaloo unustusse sunnitud osa. Faktoloogilis-kirjeldavat traditsiooni järgiv „Ristitud eestlane” kajastab Eesti kristluse ajaloo uurituse tänast seisu ja pakub primaarallikatele toetudes rikkalikult uut teavet. Eesti kristluse ja kiriku ajalugu tähendab rahvakiriku ajalugu, mis keskajal oli katoliiklik ja seejärel luterlik, saades 19. sajandil enda kõrvale õigeusu kiriku ja mitmeid uusprotestantlikke vabakristlikke ühendusi ning 20. sajandil uuesti katoliku kiriku.

Raamatus joonistuvad välja kristluse seosed usundilise pärandiga, teoloogiliste mõttevoolude ja vaimsusega, käsitletakse ka nende mõjujälgi ühiskonnas ja kultuuris. Jutustus kulgeb territoriaalse ja poliitilise ajaloo olulisi sündmusi pidi religiooni, ühiskonna ja poliitika kontekstis, tõmmates võrdlusjooni meile geograafiliselt ja keeleliselt lähedase, kuid samas ka ajalooliste arengute tõttu kauge Soome kristluse ajalooga. Käsitlust täiendavad temaatilised ekskursid ajaloo, rahvausundi, teoloogilise mõtteloo, keele- ja kirjandusteaduse ning muusikaajaloo asjatundjatelt.

Teoloogiadoktor Riho Saard (sünd 1961) on Helsingi Ülikooli ja Ida-Soome Ülikooli kirikuajaloo dotsent ning EELK Usuteaduse Instituudi kirikuajaloo professor. Ta on mitme Euroopa ja globaalkristluse ajaloost kõneleva monograafia autor.

Väljaande info:
Lehekülgi

606

Köide

Kõvakaaneline

ISBN

978-9949-607-74-7

Ilmumisaeg