Läbi müüdud

Teadus diktatuuri kütkeis

Jaan Laas

Teaduse ajalugu tunneb bolševistlik-sovetlikku teaduskorraldust, kus diktaatori otsene sekkumine põhjustas teadusele tihtipeale suurt kahju ja veriseid repressioone. Teaduse ajalugu tunneb ka natsionaalsotsialistlikku teaduskorraldust, kus diktaatori käsul toimus juudisoost teadlaste ja “juuditeaduste” väljarookimine ning “aarialiku” teaduse kehtestamine. Totalitaarriikide teadussüsteemid ja teaduspoliitika on pikka aega mõjutanud meie teadust ja kõrgharidust. Eesti teadus- ja kõrgharidussüsteemi käekäik okupatsioonide tingimustes vajab tähelepanelikku analüüsi ning üksikasjalikku läbikaalumist. Mitmete oluliste institutsioonide tegevuse tagajärjed on meile veel ebaselged, paljude teadusjuhtide ja ideoloogiavõimu esindajate tegevus pole saanud tasakaalustatud hinnangut. Eesti edukaks arenguks ja teadmusühiskonna rajamiseks on aga suurem selgus läbielatud katsumustest ning varitsevatest ohtudest möödapääsmatu. See ülevaateraamat on pelgalt üheks sammuks sellel pikal teel.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

504

ISBN

978-9949-466-10-8

Ilmumisaeg