Läbi müüdud

Vaim ja võim: Eesti haritlaskond 1918–1940

Toomas Karjahärm, Väino Sirk

Esimene põhjalik käsitlus haritlaskonnast ja ühiskondlikest ideedest (mõtteloost) esimesel iseseisvusajal. Tegu on järjega samade autorite poolt 1997.a üllitatud raamatule “Eesti haritlaskonnna kujunemine ja ideed 1850–1917”.

Uurimuses antakse ülevaade haritlaskonna peamistest rühmadest (õpetajad, arstid, insenerid, juristid, teadlased, kunstiharitlased, vaimulikud, ametnikud, ohvitserid, poliitikud jt). Kirjeldatakse, mida arvasid väljapaistvad vaimuinimesed Eestist ja välismaailmast, milles nad nägid iseenda ja eestluse ajaloolist missiooni ning “Eesti ideed”. Kesksel kohal on vaimu ja võimu vahekord nii demokraatia kui autoritaarrežiimi ajajärgul. Raamat avab uusi tahke Eesti Vabariigi poliitilises, kultuuri- ja vaimuelus.

Mõeldud ajaloohuvilistele, ajalooõpetajatele, ajaloo- ja kultuuriteaduskondade ülipilastele, ärksamatele õpilastele.

Väljaande info:
Autor

,

Lehekülgi

514

ISBN

9985-78-362-X

Ilmumisaeg