Läbi müüdud

Jeesus läks maal kõndimaie. Ristisõjad ja palverännakud Eesti keskajal

Aldur Vunk

Raamat jutustab keskaegsest palverännukultuurist Vana-Liivimaal. Käsitlus algab 12.–13. sajandi ristisõdade (relvastatud palverännakute) ülevaatega tollaste palverännutavade vaatenurgast ning jätkub vabade palverännakute ja Eesti territooriumil asunud palverännupaikade (Uus-Pärnu, Vastseliina, Pirita jt) kirjeldamisega. Raamatu koostamisel on kasutatud kirjalikke ja arheoloogilisi allikaid ning arvukalt originaalkäsitlusi. See on esimene palverännuteemaline terviklik uurimus Eestis, kuigi autor on oma üksikuid seisukohti alates 1996. aastast tutvustanud ka artiklitena erialakirjanduses.

Raamatu stiil võimaldab lugejal osaleda rännakul tõe poole ja ise otsustada argumentide paikapidavuse üle. Käsitlus on suunatud kultuuri- ja ajaloohuvilisele lugejale, kes on valmis teel uute teadmiste järele ka ise kaasa mõtlema.

Aldur Vunk on ajaloodoktor, Pärnu Muuseumi direktor.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

416

ISBN

9949-415-28-4

Ilmumisaeg