Läbi müüdud

Soome-ugri saamine. Uurali metalli- ja kiviaegne tsivilisatsioon

Enn Haabsaar

Kümmekond aastat tagasi tekitas amatöörajaloolane (hariduselt filoloog ja psühholoog) E. Haabsaar Eesti kutseliste ajaloolaste seas paraja tormi oma ootamatust vaatenurgast esitatud, kriitiliste ja intrigeerivate ideedega Venemaa ja soomeugri rahvaste varasest ajaloost, Vene riikluse kujunemisest jne. Ehkki teda toetasid mitmed meie ajalooteaduse korüfeed (nt kadunud Juhan Kahk), tõrjus ajaloolaste tsunft autori uudsed seisukohad asjasse süvenemata kõrvale ja nõudis enne diskussiooni nende põhjalikumat teoreetilist käsitlust. E. Haabsaar tegeleski sellega kogu järgneva kümnendi ja tema töö esimene, kivi-, pronksi- ja rauaaega käsitlev pool on esitatud ilmuvas raamatus. Et autor lahkus tänavu meie seast, ei ole hetkel veel selge, kas ilmuda saab ka tema uurimuse teine pool, mis tegeleb Vana-Vene riikluse küsimustega, vene rahva etnogeneesiga, Venemaa seostega soomesugu rahvastega jne, kuni Novgorodi vabariigi hukuni.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

464

ISBN

978-9949-438-62-4

Ilmumisaeg